Spoločnosť LETECH, s.r.o. je renomovanou strojárskou firmou pôsobiacou na trhu od roku 2002.

Náš vývojový tím sa s podporou softvérového a strojárskeho vybavenia firmy snaží uspokojiť stále rastúce požiadavky zákazníkov návrhom originálnych riešení pre jednotlivé projekty. Uprednostňujeme kusovú výrobu so zameraním na návrh a realizáciu rôznych kontrolných a ustavovacích prípravkov najmä pre automobilový priemysel.

Ponúkame praktické riešenia, zamerané na vykonávanie a zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich so strojárskym priemyslom, automatizačnými a meracími systémami.

Snažíme sa uspokojovať špecifické požiadavky zákazníkov, preferujeme individuálny prístup k technickým riešeniam projektov. Naším cieľom je kontinuálne zvyšovanie kvality výrobkov a poskytovaného servisu.

Našim zákazníkom poskytujeme služby v rôznych oblastiach výroby. Medzi významné činnosti spoločnosti patrí CNC kovoobrábanie. Poskytujeme služby aj v oblasti sústruženia, brúsenia, zvárania, rôznych povrchových úprav a mnoho iných služieb v závislosti od požiadaviek zákazníka.

 

Menu