Softvérové vybavenie


PolyWorks

  • výkonný metrologický software, ktorý na základe jedinečnej softwarovej architekúry dokáže efektívne pokryť veľké množstvo aplikácií, ktoré sa v priemysle vyskytujú
  • dokáže spracovať a vyhodnotiť plošné aj jednobodové merania z dotykových alebo bezdotykových snímačov

SolidWorks

  • najúspešnejší strojársky 3D CAD systém
  • ako parametrický 3D modelár ponúka výkonné objemové i plošné modelovanie, vertikálne nástroje pre plechové diely, zvarence a formy, prácu s neobmedzene rozsiahlymi zostavami a automatické generovanie výrobných výkresov.

SolidCAM

  • je plne integrovaný CAM systém v prostredí CAD systému SolidWorks. Funkcie pre definíciu obrábacích operácií sú integrované v komfortnom a ergonomicky prepracovanom grafickom prostredí SolidWorks
  • všetky úkony spojené s ovládaním 3D modelov dielov alebo zostáv sú riešené nástrojmi a funkciami SolidWorks
  • SolidWorks nástroje umožňujú prácu s geometriou – modelovanie dielov, zloženej zostavy a generovaní výkresov

Alibre Design

  • Alibre Design je produktom americkej společnosti Alibre, LLC a obsahuje všetky základné nástroje pre 3D modelovanie a tvorbu výkresov, kusovníkov.

Softvérové vybavenie

Potrebujete poradiť ? Kontaktujte nás