LETECH, s.r.o.


Spoločnosť LETECH, s.r.o. je renomovanou strojárskou firmou pôsobiacou na trhu od roku 2002.

Náš vývojový tím sa s podporou softvérového a strojárskeho vybavenia firmy snaží uspokojiť stále rastúce požiadavky zákazníkov návrhom originálnych riešení pre jednotlivé projekty. Uprednostňujeme kusovú výrobu so zameraním na návrh a realizáciu rôznych kontrolných a ustavovacích prípravkov najmä pre automobilový priemysel.

Ponúkame praktické riešenia, zamerané na vykonávanie a zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich so strojárskym priemyslom, automatizačnými a meracími systémami

Snažíme sa uspokojovať špecifické požiadavky zákazníkov, preferujeme individuálny prístup k technickým riešeniam projektov. Naším cieľom je kontinuálne zvyšovanie kvality výrobkov a poskytovaného servisu.

Našim zákazníkom poskytujeme služby v rôznych oblastiach výroby. Medzi významné činnosti spoločnosti patrí CNC kovoobrábanie. Poskytujeme služby aj v oblasti sústruženia, brúsenia, zvárania, rôznych povrchových úprav a mnoho iných služieb v závislosti od požiadaviek zákazníka.


  PONUKA SLUŽIEB

 • Kontrolné a ustavovacie prípravky
 • Automatizačné systémy.
 • Jednoúčelové stroje a zariadenia
 • Opravy strojov a zariadení
 • Dopravníkové systémy
 • CNC výroba
 • Engineering
 • 3D Mobilné meranie

  VÝROBNÉ METÓDY

 • Frézovanie
 • Sústruženie
 • Elektroerozívne obrábanie
 • Brúsenie
 • Tepelné spracovanie
 • Čiernenie
 • Ďalšie
 • Softvérové vybavenie

Stiahnite si našu brožúru -

Potrebujete poradiť ? Kontaktujte nás