3D Mobilné meranie


Zabezpečujeme prostredníctvom 3D meracieho ramena ROMER

  • všestranne vyvážené 6-osé 3D meracie zariadenie, ktoré zaručuje maximálnu mobilitu v priemyselnej metrológii
  • merací rozsah: sférický priemer 1,2 m
  • objemová presnosť: MPEe (μm) = 5 + L/40 ≤ 180,023 mm
  • opakovateľnosť merania bodu: +- 0,008 mm

3D Mobilné meranie

Potrebujete poradiť ? Kontaktujte nás