Kontrolné a ustavovacie prípravky


Špecializujeme sa na výrobu a konštrukciu kontrolných, ustavovacích prípravkov pre meranie tvarov súčiastok a kontrolu pozície otvorov a iných prvkov pred montážou v automobilových alebo iných priemyselných odvetviach.

  • účelom týchto produktov je priebežné kontrolovanie kvality pred-výrobných a výrobných fáz daného projektu, alebo kontrola nastavení a presnosti výrobných nástrojov pre kontrolované súčiastky
  • naši konštruktéri konzultujú požiadavky zákazníka, zrealizujú projekčný návrh a vytvoria výkresovú dokumentáciu
  • prípravky umožňujú eliminovať nekvalitné diely pred ich montážou, prípadne spresniť výrobný proces a znížiť tak náklady na výrobu


Potrebujete poradiť ? Kontaktujte nás